Trả lời câu hỏi C1 trang 315 - Bài 61 - SGK môn Vật lý lớp 12 nâng cao
11/7/2023 1:04:06 PM
marykimxuye ...

Thiên hà cách chúng ta d = 200.000 năm ánh sáng.

Theo công thức Hớp - bơn, tốc độ lùi ra xa của thiên hà là :

\(v = H.d = 1,7.10^{-2}.200 000(m/s)\)

⇒v = 3400(m/s)

GHI NHỚ:

- Hai sự kiện thiên văn quan trọng đánh dấu sự đúng đắn của thuyết Big Bang:

+ Vũ trụ dãn nở: Nhà văn Hớp - bơn phát hiện ra các thiên hà dịch chuyển ra xa nhau (vũ trụ dãn nở) theo định luật Hớp-bơn v=H.d.

+ Bức xạ "nền" vũ trụ: Do nhà thiên văn Pen-di-át và Uyn-xơn phát hiện ra bức xạ 3K gọi là bức xạ nền vũ trụ.

- Một số điều xảy ra ở các thời điểm quan trọng sau Vụ nổ lớn:

+ Sau 1 giây các nuclon được tạo ra

+ Sau 3 phút xuất hiện các hạt nhân nguyên tử đầu tiên

+ Sau 300.000 năm xuất hiện các nguyên tử đầu tiên

+ Sau 300 triệu năm xuất hiện các sao và thiên hà

+ tại thời điểm t=14 tỉ năm, vũ trụ ở trạng thái hiện nay, nhiệt độ trung bình T=2,7K.